cenník

Cena záleží od rozsahu plochy a náročnosti práce, nie je možné ju presne špecifikovať. Po zhotovení návrhu sa zákazník dozvie definitívnu sumu.

Elena Jamrich Hadvigová Juliana Hadvigová
Alekšince 79, 95122
0907 216810, 0905 850440

       

KERAMIKA

 

  Blog plný príbehov